×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Så köper du bolag på rätt sätt för att växa ditt företag

De flesta företagare vill växa och därmed öka sina intäkter. Ett sätt att göra det är att genom att köpa (förvärva) ett annat bolag. Viktigt är att förvärvet genomförs på rätt sätt för att ge synergieffekter som stärker det nuvarande företaget och dess affär. Nu efter en tid med höga bolagsvärderingar är marknaden gynnsam för förvärv eftersom budgivarna är färre. Då återstår bara att hitta rätt uppköpskandidat. 


När du ska köpa ett bolag är det en god idé att först se över bolagets strategi och vilka mål som du vill uppnå. Specifika mål kan vara lätta att uppnå genom att förvärva en verksamhet/ ett annat företag som redan har en etablerad organisation och affär. 

  • 83276Genom att räkna på synergieffekterna, kan man bedöma vilka bolag som är av intresse för uppvaktning. Denna process beror på det köpande bolagets förutsättningar och är väldigt beroende av vad du som köper har för strategiska mål med ditt nuvarande företag, säger Björn Johansson, Transaktionsspecialist på Ludvig & Co.

Att hitta uppköpskandidater kräver arbete och uppvaktning

Genom att tillämpa en strukturerad process, uppvaktas målbolaget på rätt sätt. Man ser till att bud författas i enlighet med rätt värdering och att representation ges i förhandling.  För att upptäcka eventuella brister genomförs en Due Diligence. Här granskas bolaget på flertalet områden. Upptäcks brister kan antingen leda till att man frånträder affären innan överlåtelsen ägt rum, eller ligger till grund för garantier i överlåtelseavtalet eller justeringar i köpeskillingen.

  • En av de stora anledningarna till att anlita oss som rådgivare vid förvärv av bolag är att jämna ut informationsasymmetrier. Kort och gott – säljaren kan mer om sitt bolag än någon annan och det finns inget öppet köp när man köper ett bolag. Därför ser vi till att alla risker blir upptäckta och övervägda innan transaktionen genomförs, berättar Björn Johansson.
Lästips – Så kan du göra en bra vinst när du säljer ditt aktiebolag

När du sedan köper bolaget är det viktigt att överlåtelsen äger rum på rätt sätt och att alla avtal är korrekt utformade.  

  • Vår erfarenhet och kunskap gör att du kan känna dig trygg i en sådan här viktig affär och kan hjälpa till från idé till färdig produkt, avslutar Björn som under sina år rådgett i processer till ett samlat värde om ca 2,5 miljarder kronor. 

Så genomför du förvärv på rätt sätt!

  • Beräkna synergieffekterna
  • Matcha de båda företagens strategi 
  • Genomför Due Diligence för att upptäcka eventuella brister 
  • Skriv avtalet korrekt 

Är du intresserad av att veta mer om hur du förvärvar bolag för att växa? Kontakta oss!

Marknaden för bolagsöverlåtelser  Ta del av våra transaktionsexperters erfarenheter och kunskaper om  transaktioner för bolagsöverlåtelser Se det inspelade webbinariet