×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Lön eller utdelning i aktiebolag - vad är bäst?

Lön eller utdelning

Om du driver ett aktiebolag har du möjlighet att få ersättning på två sätt. Du kan ta ut lön eller plocka ut en del av vinsten genom utdelning. Båda tillvägagångssätten har sina fördelar och det är svårt att säga att det ena är bättre än det andra. Det handlar om mer än bara pengar i plånboken, du behöver också ta hänsyn till pension, sjukpenning och andra faktorer. 

I den här artikeln ska vi reda ut skillnaderna mellan lön och utdelning och hur de olika ersättningarna påverkar din, och bolagets ekonomi. Vi hoppas att du ska få en djupare förståelse för hur det fungerar och hjälpa dig anpassa din ersättning efter dina omständigheter.

Skillnader mellan utdelning och lön 

Det första de flesta tänker på när man diskuterar lön eller utdelning är hur de beskattas. Utdelning inom det så kallade gränsbeloppet beskattas lågt, 20 procent + avgifter. Lön däremot, beskattas med omkring 32 procent, plus avgifter. Beskattningen kan dessutom bli ännu högre, om du antingen tar ut en så pass hög lön att du hamnar över brytpunkten för statlig skatt eller om du tar ut utdelning över gränsbeloppet.

Nedan tabell visar hur mycket av hundra kronor du har över i plånboken beroende på hur du väljer att ta din ersättning.

  Lön under brytpunkten Lön över brytpunkten Utdelning under gränsbeloppet Utdelning över gränsbeloppet
Ersättning före skatt 100 kronor 100 kronor 100 kronor 100 kronor
Skatt + Avgifter 48,30 kronor 63,50 kronor 36,50 kronor 61,90 kronor
Kvar i plånboken 51,70 kronor 36,50 kronor 63,50 kronor 38,10 kronor


Som du ser blir det stor skillnad i beskattning beroende på hur hög ersättning du har och hur du väljer att ta ut din ersättning. Men det finns fler skillnader mellan lön och utdelning som du bör ta i beaktning.
Lön behandlas som en kostnad för verksamheten och minskar därmed företagets skattepliktiga vinst samtidigt som det kan påverka hur stor utdelning du kan ta ut. När du räknar ut årets gränsbelopp, brytpunkten för lågbeskattad utdelning, kan du nämligen använda lönebaserat utrymme och på det viset höja gränsbeloppet. 

Dessutom är det lönen som ligger som grund vid beräkning av både sjuk- och föräldrapenning. Det betyder att om du har tagit ut en lägre lön och skulle bli sjuk eller ska vara föräldraledig blir också ersättningen lägre.

Utdelning å andra sidan, bidrar inte till din tjänstepension och har ingen inverkan på sjuk- och föräldrapenning, vilket kan ha stor inverkan på din långsiktiga finansiella säkerhet. Tar du alltså ut en stor del av din ersättning i form av utdelning bör du alltså själv balansera upp för det du går miste om i form av sociala förmåner.

Lästips: Så fungerar avdragsrätt för tjänstepension

Ur ett bolagsperspektiv skiljer sig utdelning från lön på så sätt att det inte ses som en avdragsgill kostnad för företaget. Utdelning är en vinstutdelning till aktieägarna som baseras på företagets vinst efter skatt. Hur hög utdelning du kan ta ut styrs av flera faktorer som till exempel tidigare uttag av lön och storleken på företagets aktiekapital. 

Fördelar med att ta ut lön

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det vara fördelaktigt att ut ta ut lön så länge du hamnar under gränsen för statlig inkomstskatt. Brytpunkten för statlig skatt uppgick 2023 till 613 900 kronor. Överstiger du detta behöver du betala ytterligare 20 procent i skatt.

Närmar du gränsen för detta bör du överväga att ta ut resterande som utdelning. Men det finns andra fördelar med att ta ut lön, både för dig personligen och för ditt bolag:

Sociala förmåner: Lön är pensionsgrundande och bidrar till beräkningen av din sjukpenning. Det innebär att ju högre lön du tar ut, desto högre blir din framtida pension och de förmåner du erhåller vid sjukdom. Om du tar ut en lägre lön får du således lägre förmåner och bör helst kompensera för detta med privata medel. Kom bara ihåg att den allmänna pensionen enbart betalat ut för en månadslön upp till maximalt 7,5 inkomstbasbelopp (vilket motsvarar 47 625 kronor i månaden).

Framtida gränsbelopp: Hur hög lön du tar kan påverka hur hög utdelning kan ta ut. Ett år med högre löneuttag kan påverka storleken på ditt framtida gränsbelopp positivt. Detta är relevant om du planerar att ta ut en större summa som utdelning i framtiden, eftersom gränsbeloppet bestämmer hur mycket du kan ta ut till en fördelaktig skattesats.

Företag i tillväxtfas: För företag som är i en tillväxtfas eller behöver återinvestera vinsten i verksamheten, kan det vara strategiskt att ta ut lön istället för utdelning. Eftersom lönen ses som en kostnad bidrar den till att minska företagets skattebörda vilket möjliggör mer kapital för återinvestering.

Kreditvärdighet och lån: Banker och kreditinstitut tenderar att se mer positivt på regelbundna löneuttag när det kommer till kreditbedömning för personliga lån eller företagskrediter. En stabil löneinkomst kan därför vara avgörande för att säkra finansiering för både personliga och företagsmässiga behov.

Undvika hög beskattning på utdelning: Utdelning är lågbeskattat upp till en viss nivå, det så kallade gränsbeloppet. Utdelning över gränsbeloppet däremot beskattas som inkomst av tjänst och till en avsevärt högre andel. Om du vet att gränsbeloppet kommer att vara lågt kan det därför vara mer fördelaktigt att ta ut mer i lön.
Dessutom har du möjlighet att ta ut lön när som helst under året och på regelbunden basis. Du kan själv välja om du vill ta ut lön månadsvis eller mer sporadiskt. Detta ger dig en trygghet som utdelning inte kan ge dig.

Lästips: Så jobbar Ludvig & Co med löneoutsourcing

Fördelar med ta ut utdelning

Om ditt bolag går med vinst och du når brytpunkten för statlig skatt är det ett bra alternativ att ta ut resterande som utdelning. Du behöver dock vara medveten om att utdelningen enbart betalas ut vid räkenskapsårets slut och de förmånliga villkoren styrs som sagt av gränsbeloppet.

Om du har ett högt gränsbelopp har du alltså möjlighet att ta ut en betydande summa i utdelning men vi rekommenderar dig att aldrig äventyra ditt företags finansiella situation. Om bolaget går bra ekonomiskt och har stabilt, goda vinster kan du givetvis ta ut en högre utdelning. Men säkerställ först att det inte kan vara av större värde att återinvestera vinsten i bolaget istället.

Kombinera lön och utdelning för bäst effekt

Som du förstår finns det fördelar med både lön och utdelning. Om vi skulle ge en allmän rekommendation på hur du bör ta ut ersättning från ditt företag skulle vi säga att det bästa är en kombination av båda. På så sätt kan du ta ut ersättning till en så låg skattesats som möjligt samtidigt som du får ta del av de förmåner som lönen ger dig.

Valet mellan lön och utdelningen och framförallt fördelningen mellan dessa behöver alltid tas med hänsyn till både dig som individ. Har du exempelvis kort tid kvar till pensionen och sedan tidigare har ett bra pensionsspar kanske du inte har behov av att prioritera dessa förmåner. Av samma anledning kanske du inte har lika stort behov av en hög föräldrapenningsgrundad inkomst. En motsatt situation är om du befinner dig tidigt i karriären. Då kan det vara värdefullt att avsätta en större del av din ersättning till just pensionen.

Låt oss på Ludvig & Co hjälpa dig att optimera din ersättning. Våra redovisningskonsulter tar hänsyn till din personliga situation och tillsammans hittar vi en lösning som passar både dig och din verksamhet perfekt. Vill du ha hjälp med skatteplanering för hela företaget? Genom att skatteplanera effektivt får du de bästa förutsättningarna för att utveckla ditt bolag samtidigt som du uppfyller alla förväntningar och krav på dig som arbetsgivare.