×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Avdragsrätt för tjänstepension

Avdragsrätt tjänstepension

Om du driver ett aktiebolag med anställda som du betalar ut tjänstepension till har du möjlighet att dra av kostnaderna för detta i din redovisning. Men för att vara avdragsgill måste kostnaderna uppfylla vissa regler och kriterier som kan vara lätta att missuppfatta. I den här artikeln kommer vi gå närmare in på vad du behöver tänka på när du ska göra avdrag för tjänstepensionen.

Då får du göra avdrag

För att få göra avdrag för tjänstepension behöver utbetalningar uppfylla vissa kriterier. Du får enbart göra avdrag för pensionskostnader motsvarande en viss andel av dina medarbetares “pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal”. Du behöver alltså känna till vilken ersättning som är pensionsgrundande och vilken ersättning som inte är det. Beroende på hur avtalet ser ut kan exempelvis bonusar vara pensionsgrundande i vissa fall och i andra fall inte.

Tjänstepensionen ska också ha tjänats in i en anställning och vara tryggad genom något av följande sätt:

 • Premie som betalas ut till en tjänstepensionsförsäkring
 • Premie som överförs till en pensionsstiftelse
 • Avsättning till balansräkning enligt Tryggandelagen (du som arbetsgivare förvaltar pensionskapitalet)
 • Premie som överförs till tjänstepensionsinstitut likvärdigt med pensionsstiftelse
 • Premie som betalas ut till utländsk pensionsinstitut då tjänstepensionsavtal är likvärdigt pensionsförsäkring

Viktigt att komma ihåg är att rätten till avdrag ska beräknas för varje enskild anställd och inte den totala summan av medarbetarnas löner. 

Lästips: Avdragsgilla kostnader för företaget

Kollektivavtal eller inte?

Regelverket för avdragen gäller oavsett om du är ansluten till kollektivavtal eller inte. Däremot kan det skilja sig åt vad som räknas som "pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal”.

I kollektivavtal framgår det tydligt men om du saknar kollektivavtal behöver du tänka på att själv begränsa, i anställningsavtal, vad som avses med pensionsgrundande ersättning. Om exempelvis optionsavtal eller bonusar skulle räknas som pensionsgrundande kan detta medföra extra kostnader för dig som arbetsgivare. 

Avdrag enligt huvudregeln

Det finns två grundregler att använda för att beräkna avdragen, huvudregeln och kompletteringsregeln.

Enligt huvudregeln får du göra avdrag för pensionskostnader motsvarande som högst 35 procent av din medarbetares pensionsgrundande ersättning. Det finns dock en övre gräns vilket säger att du får göra avdrag på maximalt 10 prisbasbelopp per anställd och år. Samtidigt får löneunderlaget inte överstiga 30 prisbasbelopp. 

Avdrag enligt kompletteringsregeln

I vissa fall har du möjlighet att tillämpa kompletteringsregeln. Om:

 • Pensionsavtalet har ändrats vid förtida avgång, eller
 • Nytt pensionsavtal avtalas vid förtida avgång, eller
 • pensionsutfästelserna inte är tillräckligt tryggade

går det att öka pensionsavsättningarna avdragsgillt. Om en medarbetare har en historiskt otillräcklig pension finns det alltså möjlighet att köpa ikapp pension på det här viset.

Det går däremot inte att använda kompletteringsregeln om du redan har nått huvudregelns takbelopp.

Inte alla pensionskostnader är avdragsgilla

För att pensionskostnaderna ska vara avdragsgilla behöver du alltså ha uppfyllt kriterierna vi redovisade tidigare. Det betyder att om du till exempel har betalat in premier för tjänstepension till delägare som inte har gjort löneuttag kan dessa kostnader inte dras av. Det gäller också kostnader som överstiger taket på 10 prisbasbelopp.

Ur skattesynpunkt kan ett bra alternativ vara att betala ut direktpension med så kallad pantförskriven kapitalförsäkring till högavlönade medarbetare.

Lästips: Lön eller utdelning? Så bör du tänka!

SLP - Särskild löneskatt för pensionskostnader

Betalar du tjänstepension betalar du också SLP - särskild löneskatt på pensionskostnader - på 24,26 procent av pensionskostnaderna. Beskattningsunderlaget kan vara lite klurigt att räkna ut och består av summan av flera plus- och minusposter, bland annat:

 • Premie för en tjänstepensionsförsäkring
 • Överföring till en pensionsstiftelse
 • Ökning av avsättning under specifika rubriker relaterade till pensioner enligt tryggandelagen
 • Utbetalda pensioner som inte betalas enligt lag eller på grund av tjänstepensionsförsäkring
 • Ersättning som har betalats ut för pensionsutfästelser som övertagits av annan person
Som arbetsgivare betalar du SLP oavsett om pensionskostnaderna är avdragsgilla eller inte. 

Låt oss på Ludvig & Co hjälpa till

Avdragsreglerna för tjänstepension kan upplevas som något av en snårig djungel men rätt hanterat kan det finnas stora kostnader att spara för dig som företagare. Vi på Ludvig & Co är experter på pension och finns tillgänglig för dig som vill ha råd och stöd med skatterådgivning och hjälp med avdrag. Våra auktoriserade skatterådgivare har lång erfarenhet och kan hjälpa dig reda ut vilka möjligheter som finns för just din verksamhet. Vårt tjänsteutbud täcker även in relaterade områden, som hjälp med deklaration och outsourcing av lön om du även har frågor om detta!