×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Öka företagets lönsamhet - så gör du

Som företagare vet du att något av det viktigaste, och ibland mest utmanande, i affärsvärlden är att vara lönsam. Med fluktuerande marknader, varierande kundkrav och det konstanta behovet av att ligga före konkurrensen är förståelse och förbättring av lönsamheten viktigare än någonsin. Med den här artikeln vill vi titta djupare på just lönsamhet och ge dig verktygen och kunskapen för att styra ditt företag mot ekonomisk framgång. 

Vad innebär lönsamhet?

Lönsamhet, i sin enklaste form, avser förmågan hos ett företag att generera mer intäkter än de kostnader som uppstår, alltså att göra en vinst. Det är hörnstenen i varje framgångsrikt företag och fungerar som en nyckelindikator för dess finansiella hälsa och långsiktiga hållbarhet. Men hur mäter och förbättrar man det?

Vägen mot förbättrad lönsamhet börjar med att förstå finansiella nyckeltal. Mätvärden som bruttomarginal, nettomarginal och avkastning på investering (ROI) ger insikter i hur effektivt ditt företag drivs. Bruttomarginalen avslöjar till exempel procentandelen av intäkter som överstiger kostnaden för sålda varor, vilket ger en inblick i prissättningsstrategier och kostnadshantering. På samma sätt är nettomarginalen, som tar hänsyn till alla företagets utgifter, en tydlig indikator på den totala ekonomiska hälsan.

Om du vill förbättra de här siffrorna kan du i princip välja mellan två strategier, sänka kostnaderna eller höja intäkterna. Du kan sänka dina kostnader genom att effektivisera verksamheten, förhandla bättre villkor med leverantörer eller utveckla mer energieffektiva produktionsmetoder.

För att höja dina intäkter kan du utforska sätt att utöka din marknad, förbättra dina produkter eller tjänster eller justera dina prissättningsstrategier.

Även kassaflödeshantering spelar en central roll. Effektiv hantering av kassaflödet säkerställer att ditt företag har likviditet för att möta sina åtaganden och investera i tillväxtmöjligheter. Regelbunden övervakning av kassaflödet kan förhindra finansiella kriser och stödja välgrundade beslut.

Skapa lönsamhet med rätt affärsstrategi

Men lönsamhet är inte bara en fråga om siffror. Det är nära sammankopplat med din affärsplan och strategi. Om din strategi inte fungerar kommer du förmodligen inte heller vara lönsam. Du bör göra en grundlig marknadsanalys för att förstå din position i branschen, dina konkurrenter och dina kunders faktiska behov. Anpassa sedan din affärsstrategi efter dessa insikter för att säkerställa att du fattar beslut som är gynnsamma för både dina kunder och din verksamhet. För att sedan förbättra din lönsamhet finns det flera olika åtgärder du kan genomföra.

Se över din prissättning

Ett av de mest direkta sätten att påverka lönsamheten är genom prissättning. Att sätta rätt pris för dina produkter eller tjänster är en känslig balansgång. Dina priser ska täcka dina kostnader, återspegla det värde som tillhandahålls till kunden och förbli konkurrenskraftigt på marknaden. Var inte rädd för att justera dina priser för att bättre spegla det värde du faktiskt erbjuder eller om marknaden förändras. Kom ihåg att underprissättning kan skada din lönsamhet lika mycket som överprissättning kan avskräcka kunder.

Effektivisera din verksamhet

Genom att effektivisera din verksamhet och eliminera slöseri kan du se en avsevärd ökning av lönsamheten. Det kan handla om varje aspekt av ditt bolag, från produktion av varor till hantering av leverantörer och samarbetspartners men även interna administrativa processer. Har du inte sett över din verksamhet på länge finns det förmodligen flera åtgärder du kan göra för att minska kostnader utan att du behöver kompromissa med kvaliteten av det du erbjuder. Du kan kanske automatisera repetitiva uppgifter för dina medarbetare, konsolidera leverantörer eller omvärdera dina lokaler för att minska driftskostnaderna.

Upprätthåll goda kundrelationer

Att skaffa en ny kund kan kosta fem gånger mer än att behålla en befintlig. En god strategi för att både upprätthålla och öka intäkterna kan därför vara att fokusera på kundtillfredsställelse och relationen med befintliga kunder. Du kan till exempel implementera lojalitetsprogram, upprätthålla en tät kontakt och regelbundet be om feedback samt ständigt utvärdera kvaliteten på din kundservice. Nöjda kunder är mer benägna att göra upprepade köp och kan bli förespråkare för ditt varumärke.

Diversifiering

Om du förlitar dig på en enda produkt, tjänst eller marknad kan en liten förändring i omvärlden ha stor effekt på din verksamhet. Genom att diversifiera ditt erbjudande öppnar du upp för fler intäktskällor samtidigt som du minskar din risk. Det kan handla om att ta fram nya produkter eller tjänster, utforska nya marknader eller till och med hitta nya tillämpningar för dina befintliga erbjudanden. Dock bör diversifiering vara strategisk, följa din affärsstrategi och vara i linje med dina kärnkompetenser.

Finansiell planering och uppföljning

För att vara säker på att din verksamhet utvecklas som den bör behöver du ha en tydlig plan och målsättning. Upprätta rutiner för fakturering och säkerställa att du hela tiden fakturerar i tid. Gör en tydlig budget över hur dina finansiella tillgångar ska fördelas och förväntat kassaflöde. Övervaka sedan regelbundet hur väl ditt företag presterar mot denna plan. Har du exempelvis utmaningar med kassaflödet kan du se över möjligheten att ändra betalningsvillkor mot kunder från 30 dagar till 10 dagar.

Genom att utvärdera din verksamhet mot rätt nyckeltal kan du lättare identifiera trender, förutse potentiella finansiella utmaningar och fatta välgrundade strategiska beslut. Det här kan hanteras internt men du kan också ta extern hjälp av en redovisningskonsult.

Marknadsföring och försäljning

Effektiv marknadsföring kan avsevärt öka din försäljning och lönsamhet. Se till att du förstår din målgrupps utmaningar och beteende och anpassa din marknadsföring därefter. Exempelvis kan digital marknadsföring vara ett kostnadseffektivt sätt att nå en bred publik på plattformar där de är mer öppna för det du erbjuder.
Fokusera också på dina försäljningsstrategier. Säkerställ att du förstår hur din kunds köpresa ser ut, vad det är som får dem att ta ett köpbeslut och varför. Utbilda dina medarbetare och förfina ditt budskap därefter för att uppnå en högre försäljning och i förlängningen en högre lönsamhet.

Innovation och anpassning

Affärslandskapet är i ständig förändring. Att vara innovativ och anpassningsbar är nyckeln till långsiktig framgång. Detta kan innebära att anta nya tekniker, utforska nya affärsmodeller eller helt enkelt vara öppen för förändringar. Men var försiktig med att vara innovativ bara för sakens skull. Syftet bör alltid vara att utveckla din verksamhet till det bättre.

Nätverk och samarbeten

Starka nätverk och nära partnerskap kan öppna dörrar till nya möjligheter. Det kan vara en väg in på en ny marknad, nya sätt att nå kunder eller samarbeten som innebär effektivare sätt att nyttja resurser eller gemensamma marknadsföringsinsatser. Nätverksevent, branschföreningar och onlineplattformar är utmärkta sätt att bygga dessa kontakter.

Investera i dina medarbetare

Dina anställda är din största tillgång. Att investera i deras utbildning och utveckling kan förbättra både produktivitet och teamkänsla, något som i förlängningen påverkar lönsamheten positivt. Ett skickligt och motiverat team bidrar i större utsträckning med att utveckla din verksamhet, är effektivare och tillhandahåller bättre kundservice.

Arbeta kontinuerligt och långsiktigt

Oavsett vilken väg du tar för att öka din lönsamhet ska du komma ihåg att det inte är någon engångsinsats utan en pågående process. Det kräver en kombination av strategisk planering, operativa aktioner, förståelse för din marknad och fokus på kundnöjdhet. Som företagare behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig när omständigheterna förändras.

Vill du ha hjälp med att se över ditt finansiella nuläge? Gör Företagarkollen hos oss för en grundlig genomgång av ditt företags lönsamhet och få handfasta råd och tips på hur du kan förbättra ekonomin i din verksamhet.

Vi på Ludvig & Co finns här för att stötta dig. Oavsett om det handlar om affärsutveckling och strategisk rådgivning, finansiell planering eller att förstå nyanserna i lönsamhet, är vårt team redo att hjälpa dig att navigera i dessa utmaningar och ta vara på möjligheter för ditt företags tillväxt.