×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Liten ordlista för affärsplanen

Ordlista för affärsplanen

Dags att skriva en affärsplan? I den här ordlistan har vi samlat många av begreppen som ofta finns med i en affärsplan, men som ibland kan vara lite krångliga att reda ut. Från affärsidé till vision – så att du får koll på innehållet från a till ö.

 • Affärsidé
  En affärsidé är de tankar och idéer som du har kring din verksamhet och hur den ska ta form. I affärsidén ingår även tankar kring vad du ska sälja, vilka du ska vända dig till och hur du ska tjäna pengar. 
 • Distribution/säljkanal
  En distributions- eller säljkanal är på vilket sätt du gör dina produkter eller tjänster tillgänglig för en kund.
 • Handlingsplan
  En handlingsplan är en konkret plan på hur du ska styra arbetet i ditt företag på kort och lång sikt, genom olika aktiviteter. Denna ska i slutändan leda fram till företagets mål.
 • Huvudmål och delmål
  Ett huvudmål är det övergripande målet som beskriver vad du vill uppnå med din verksamhet. Delmål är de mindre men konkreta målen som du ska klara av längs vägen för att i slutändan kunna nå huvudmålet. 
 • Jämförelsetal
  Ett jämförelsetal är ett sätt att beräkna lönsamheten för ditt företag. Ett exempel är formeln: lönsamhet=resultat/resultatinsats. 
 • Kampanj
  En kampanj är en marknadsföringsaktivitet som är tidsbegränsad under en viss period, för att uppmärksamma en ny produkt eller prisnedsatt tjänst, till exempel. 
 • Kalkyl
  En kalkyl är en uppskattning på vad något kommer att kosta i förväg. Genom att ta fram kostnadskalkyler i ditt företag får du bra ekonomiska beslutsunderlag inför olika insatser.
 • Konkurrentanalys
  En konkurrentanalys gör du för att kunna identifiera och utvärdera dina konkurrenter. Analysen används för att hitta möjliga konkurrensfördelar och få idéer om hur du ska agera som företagare för att skilja ut dig från dina konkurrenter och hur du ska sticka ut i din marknadsföring.  

Lästips: 3 saker du inte får glömma i din affärsplan

 • Kredit
  Kredit syftar oftast på någon form av lån. Att bli beviljad kredit innebär att du har tillgång till en viss summa pengar under en tidsperiod, och kan betala tillbaka detta när du tjänat in pengarna igen.. Kredit kallas både lån av kontanter och köp på avbetalning. 

 • Känslighetsanalys
  En känslighetsanalys är en metod för att exempelvis beräkna hur riskabel en investering är om utfallet skulle variera. Genom att sätta upp flera scenarion kan du avgöra hur olika förändringar kommer att påverka resultatet.

 • Likviditetsbudget
  Likviditetsbudget är ditt budgeterade kassakonto – det vill säga hur mycket kontanter du har i kassan vid månadens slut. Läs mer om budget här. 

 • Marknadsanalys
  En marknadsanalys är en analys av den befintliga marknad som ditt företag verkar i. Marknadsanalysen ska kartlägga nuläget av företagets marknader, kunder, omvärldsanalys och intern analys. Syftet är att finna och skapa behov som din verksamhet kan uppfylla. 

 • Marknadsföring
  Marknadsföring är de aktiviteter du gör och de budskap du använder för att fånga människors intresse för vad ditt företag har att erbjuda. Det kan bland annat vara i form av annons på Facebook eller reklam i en busskur. 
 • Marknadsplan
  En marknadsplan är en konkret plan för att kunna planera och samordna dina marknadsföringsaktiviteter för att få in nya kunder. 

 • Mission
  Missionen beskriver vilka mål och tillvägagångssätt som ska hjälpa dig att nå din vision (se nedan). 

 • Resursinventering
  En resursinventering är en inventering av vad du själv har för kompetens och vilka övriga kompetenser som du är i behov av för att kunna bedriva din verksamhet. 

 • Resultatbudget
  Resultatbudgeten ska visa på företagets långsiktiga överlevnad. I resultatbudgeten sammanställer du företagets beräknade intäkter och kostnader för att visa budgeterade resultat för ett helt verksamhetsår. Läs mer om budget
 • Riskanalys
  En riskanalys gör du för att identifiera eventuella risker som kan uppstå i ditt företag. Analysen ska du arbeta med kontinuerligt under tiden du driver verksamhet. 

 • SWOT-analys
  En SWOT-analys är en analys där du kartlägger styrkor, svagheter, hot och möjligheter för ditt företag. 

 • Omvärldsanalys
  En omvärldsanalys är en analys av din verksamhets utomstående verklighet. Den ska kartlägga vilka faktorer som kan påverka företaget, exempelvis ekonomiska, tekniska, vetenskapliga, sociala och miljörelaterade sådana.

 • Verksamhetsbeskrivning
  En verksamhetsbeskrivning beskriver verksamheten som ditt företag bedriver. Här är det bland annat viktigt att beskriva vad syftet med verksamheten, och vad som ska produceras eller säljas. 

 • Vision
  Vision är något större som du vill uppnå med ditt företag i framtiden. En vision behöver varken vara realistisk, tidsbunden eller mätbar. 
Behöver du hjälp med din affärsplan? Kontakta oss idag!

Guide: Så skriver du en affärsplan - steg för steg En bra affärsplan hjälper dig och dina medarbetare att nå era mål Hämta guide