×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Schablon eller lön? Så räknar du ut din aktieutdelning

Att kunna ta ut vinst ur sitt aktiebolag är det som är lockar många när de väljer att starta just aktiebolag. Men när får man ta ut utdelning egentligen och hur mycket? Vi reder ut!

Att ta ut utdelning i stället för lön kan lätt ses som rena skatterabatten. Utdelningen beskattas som kapital med 20 procent skatt, medan du måste betala sociala avgifter på lönen och dessutom betala skatt till såväl hemkommun som kanske statskassan. Det gör att en del företagare väljer att hålla nere sin egen lön för att ta så mycket utdelning som möjligt i stället.

Men i det långa loppet lönar det sig att ta ut lön, åtminstone till en viss gräns. Det menar Annika Stomberg, auktoriserad redovisningskonsult på Ludvig & Co i Lidköping.

 • Vårt råd är alltid att ta ut lön upp till brytpunkten för statlig skatt. Det är det bästa, för utdelningen är varken sjukpenning- eller pensionsgrundande. Men tar du ut lön till brytpunkten maxar du din sjukpenning och nästan den pensionsgrundande inkomsten.

Guide Stora aktiebolagsguiden Ska du starta bolag eller driver du redan enskild firma och funderar på att växla upp? Här guidar vi dig från val av räkenskapsår till hur du räknar fram din utdelning. Ladda ner guiden

Lön först – utdelning sedan

För inkomståret 2021 går brytpunkten för dig som är under 65 år vid 523 200 kronor efter grundavdraget på 14 000 kronor. Totalt kan du alltså tjäna upp till 537 200 kronor innan du betalar statlig skatt, vilket motsvarar en snittlön på nära 44 800 kronor i månaden. Den som fyllt 65 år kan i stället ha en total årsinkomst på 596 800 kronor. På löner över detta betalar du alltså ytterligare 20 procent i statlig skatt.

Ok, så lön först, sedan utdelning. Men när det väl blir läge för utdelning finns det två olika sätt att räkna den på: enligt förenklingsregeln eller huvudregeln.

 • Förenklingsregeln innebär att alla – förutsatt att det finns ett överskott i företaget vill säga – kan ta ut ett visst schablonbelopp i utdelning. Schablonbeloppet räknas upp varje år och ligger för 2020 på 177 100 kronor och för 2021 på 183 700 kronor.
 • Huvudregeln baseras i stället på de löner som betalats ut av bolaget under året. För att kunna använda sig av huvudregeln krävs att bolagets ägare eller närstående till ägaren under räkenskapsåret tagit ut lön på minst 6 inkomstbasbelopp (IBB). Till det läggs 5 procent av den totala lönesumman. För 2021 betyder det att du måste landa på minst cirka 422 000 kronor kontant lön för att kunna använda huvudregeln. Av det totala löneunderlaget får du sedan ta ut 50 procent i utdelning. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att förmåner inte får räknas in i löneunderlaget.

 • Men om du har anställda kan det plötsligt bli en möjlighet till jättestor utdelning jämfört med schablonbeloppet, säger Annika Stomberg.

Så beskattas utdelning

Då kan det också hända att du slår i takbeloppet för utdelning. För inkomståret 2021 är taket satt vid 6 138 000 kronor. Utdelning som är högre än så skattas i inkomstslaget tjänst i stället för kapital och blir alltså högre beskattat.

Tar du ut mer än 655 000 kronor (9,6 IBB) i lön 2021 kommer du att kunna använda huvudregeln oavsett storlek på de anställdas löner. Men om du nu har svårt att nå upp till gränsen för att få utnyttja huvudregeln finns en möjlighet till för dig som har firmabil.

 • Det som många inte vet är att du som har firmabil kan löneväxla i stället för att redovisa bilen med bilförmån. Bolaget kommer då betala exakt samma arbetsgivaravgifter och exakt samma skatt, men du får alltså tillgodoräkna dig bilförmånen i underlaget för utdelning. Det kan handla om 50 000 till 100 000 kronor per år, beroende på vilken bil du har, så det motsvarar mycket lön, säger Annika Stomberg.

Spara utdelningsutrymme

Vill du inte ta ut utdelning just i år kan du spara utrymmet till nästkommande år.

Krångligt? Jo, men din redovisningskonsult hjälper dig räkna på vilken modell som är möjlig – eller mest lönsam – för dig just nu och hjälper dig att löneväxla firmabilen om du inte redan gjort det.

Då kan du ta ut din utdelning

 • Du beslutar om utdelning på din årsstämma efter att bokslutet är klart. Årsstämman ska hållas senast sex månader efter bokslutsdagen.
 • Utdelningen deklareras i din privata deklaration på din K10-blankett och skatten ska betalas i anslutning till din privata slutskatt om du inte valt att redovisa skatten för Skatteverket i din arbetsgivardeklaration.
 • Har bolaget gjort minst ett bokslut kan du kalla till en extra stämma och ta beslut om extra utdelning när som helst under året, förutsatt att bolagets finanser tillåter det.

Om du har enskild firma

Då kan du inte ta ut utdelning alls. Men om tillgångarna överstiger skulderna kan du räntefördela en viss del av resultatet.

 • Det ska vara likvärdigt med utdelning i ett aktiebolag. Men det finns förslag om att slopa den möjligheten och ersätta med bland annat en höjd gräns för periodiseringsfond i stället, från 30 procent av resultatet till 40 procent, säger Annika Stomberg.