×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Skapa trygghet i en orolig tid – expertens 9 bästa tips

Höjda räntor, transportkostnader och inköpskostnader sätter tydliga spår i ekonomin. Vad gör man som företagare när världen är orolig och oförutsägbar? Håkan Andersson, Bolagsspecialist, på Ludvig & Co delar med sig av tankar och tips!

Att det är oroligt bland landets företagare märks bland alla rådgivare hos Ludvig & Co, däribland Håkan Andersson. Höjda räntor, transportkostnader och inköpskostnader sätter tydliga spår i ekonomin. Så vad gör man för att försöka säkra sin likviditet?

 • Håkan AnderssonDet är väldigt svårt att planera sin verksamhet just nu när det händer så mycket i vår omvärld som vi inte kan påverka själva. Då kan det kännas tryggt att bolla med någon som kan hjälpa till med råd och fakta i osäkra tider. Genom att göra en budget och ta fram en prognos blir det lättare att fatta rätt beslut om åtgärder i rätt tid och att få koll på likviditeten. Det handlar bland annat om att ta höjd för ökade kostnader, säger han.

Men allt börjar med en gedigen omvärldsbevakning. De flesta företagare som Håkan Andersson har kontakt med har en ganska bra koll på sin ekonomi i de affärer som görs dagligen, menar han, men med just omvärldsbevakningen och styrningen av företaget kan det vara lite si och så.

 • De flesta är i huvudprocessen och jobbar med sina dagliga aktiviteter och gör affärer med kunder och leverantörer. Men själva ledningsprocessen – omvärldsbevakningen, vart ska vi, ekonomistyrning och så vidare – glömmer man helt bort. Man kör på och ser hur det gick i efterhand, ”nu gick det plus” eller ”nu gick det minus”. Men varför gick det så? Det har man ingen koll på, säger Håkan Andersson.

Det är här han och kollegorna på Ludvig & Co kommer in i bilden – för att hjälpa till att få det större perspektivet både på sin omvärld och företaget.

 • När det går så fort som det gör i dag måste man hänga med i omvärldsanalysen. Även om man har ett enmansföretag kan det vara bra att få in andra ögon. Det finns alltid saker att göra i sin verksamhet för att påverka sitt resultat, säger Håkan Andersson.


Håkans 9 bästa tips

 1. Se över processerna. Har du en produktionskedja så se över varje steg. Vad kan du förbättra? Är det någon maskin som inte är effektiv och som kan bytas ut? Titta på hela flödet för att få en kostnadseffektiv process.
 2. Ta in fler perspektiv. Bolla tankar och idéer med din rådgivare eller bjud in någon annan extern person. Det behöver inte vara någon som sitter i styrelsen, men bestäm till exempel att du ska ha ledningsmöte fyra gånger per år och ta in en expert varje gång, gärna någon från branschen. På Ludvig & Co finns ett flertal specialister med erfarenhet från lednings och styrelsearbete som kan få igång ert arbete med att styra företaget i önskad riktning mot målet.
 3. Var nyfiken! Om du inte redan är med i en branschorganisation så överväg det. Det är ett sätt att få reda på vad som händer.
 4. Fakturera snabbt. Har du pågående jobb se till att delfakturera och fakturera direkt efter färdig leverans till kund, förhandla om kortare kredittid. Det blir en bättre likviditet för dig och kanske slipper du låna pengar eller utnyttja en dyr checkkredit. (Men ha koll på om kredittiden är en avgörande konkurrensfråga.)
 5. Förläng krediter. Kolla med dina leverantörer om du kan förlänga dina egna krediter.
 6. Se över prisbilden. Kan du göra något med dina egna priser? Erbjuder du något som dina konkurrenter inte gör kanske kunden är beredd att betala ett högre pris än det generella marknadspriset. Läs mer i vår artikel om prissättningsstrategier.
 7. Håll kontakt med banken. Det här gäller såväl i goda som sämre tider. När jag själv drev företag skickade jag kvartalsrapporter till banken där jag kommenterade utfallet men även hur det vi såg på affären framåt, vad som var på gång, nya kunder, tänkbara investeringar i maskiner, personal och marknad. Det var inget krav, men väldigt uppskattat. Du kan också bjuda in banken på besök. Se till att ha en personlig kontakt, som får en känsla för ditt företag. Det kan betyda mycket om det blir kris.
 8. Jobba hållbart. Många är snabba med att köpa nya maskiner så fort tillfälle ges. Jobba i stället med underhåll så att de håller längre. Det gäller att tänka hållbarhet inte bara i förhållande till miljön utan också i relation till maskiner, personal, kunder och leverantörer.
 9. Planera din verksamhet. Gör en årsbudget som du löpande stämmer av mot utfall samt även en löpande likviditetsberäkning av kommande in och utbetalningar. Då får du snabbt signaler om hur verksamheten går och kontroll över kassaflödet. Vilka nyckeltal kan du jobba med i din dagliga verksamhet? Identifiera aktiviteter som driver företaget mot ett önskat resultat. Hur många Luncher behöver till exempel en restaurang servera per dag för att uppnå sin budgeterade omsättning? Sätt mål och mät utfall varje dag, vecka, månad och år.