×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Viktiga verktyg och begrepp att ha koll på inför din skogsdeklaration

Skogsdeklaration

Skogsavdrag, skogsskadekonto, räntefördelning och expansionsfond. Nu är det dags att deklarera för skogen. Då gäller det att ha koll på vilka ekonomiska verktyg du kan använda dig av. Här reder vi ut begreppen.

Verktyg och begrepp att ha koll på

Underskott

Uppstår när det finns mer kostnader än intäkter. Underskott ackumuleras från år till år fram till att man gör ett positivt resultat. Så länge det finns ett underskott så utgår ingen skatt, därför är det viktigt att alltid få med alla kostnader man haft under året.

Betalplan

Möjligt att teckna hos den virkesköpande aktören vid en avverkningsrätt, för att fördela avverkningsintäkten över flera år. Tänk på att det är en risk att ha pengarna hos en virkesköpande aktör samt att pengarna ej får räknas med i räntefördelningsunderlaget.

 

Skogsavdrag

Skogsavdragsutrymme får man vid köp och motsvarar halva anskaffningsvärdet för skogen. Skogsavdraget skjuter upp beskattningen, den dag fastigheten avyttras ska medgivna skogsavdrag återföras.

 

Skogskonto

Skogskonto ger skogsägare möjlighet att dela upp skogsinkomster på flera år. Uttag från skogskonto beskattas vid uttag som ska ske senast efter 10 år. Maximal insättning styrs av årets skogsintäkter och minsta insättning är 5 000 kr. Skogskontot är knutet till en fysisk person eller ett dödsbo, varje delägare i ett samägande har alltså sina egna skogskonton.

Skogsskadekonto

Liknar skogskonto men möjlighet att sätta av större belopp, endast vid skogsskador som har medfört att du blivit tvungen att avverka motsvarande två års tillväxt på totala skogsarealen för tidigt. Intyg om skogsskadorna bör bifogas.

Ersättningsfond

Får användas vid plötsliga intäkter, som intrångsersättning eller skadeintäkter. För att utan beskattning kunna återanskaffa liknande egendom. Gäller tre år som regel, om den ej nyttjats återförs inkomsten plus ett procentuellt påslag.

Skogslikvidkonto

Skogslikvidkontot är ett konto för dig som får intäkter från skogen. Kontot gör det möjligt att skilja skogslikvider från privata konton och brukar ha en lite högre ränta.

Räntefördelning

Genom att räkna fram ett räntefördelningsunderlag finns möjligheten att skatta fram en del inkomster från näringsverksamheten till inkomstslaget kapital och därmed betala lägre skatt.

Periodiseringsfond

Avsättning i deklarationen om 30 procent av resultatet, får sättas av i max sex år.

Expansionsfond

Avsättning i deklarationen för möjlighet att expandera verksamheten med lågbeskattade medel. Har samma skattesats som bolagsskatten.

Ta hjälp av våra rådgivare

Om du inte har koll på dessa verktyg eller vet hur de ska användas så kan det ge mycket negativa ekonomiska konsekvenser. Läs på ordentligt eller ta hjälp av någon som kan. Vill du ha hjälp så finns våra kunniga rådgivare över hela landet för att hjälpa dig med din deklaration för skogen. Kontakta oss!