×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

6 faktorer för framgångsrikt företagande: Här är vad du behöver veta

Det är kul att driva företag! Och det krävs långt mycket mer än att bara arbeta med kärnverksamheten för att lyckas. Några faktorer är extra viktiga för ett mer framgångsrikt företagande, och här går vi igenom de sex främsta faktorerna som kan ta din verksamhet till nya höjder:

1. Tänk igenom vad du vill uppnå och hur vägen dit ser ut
− summeringen blir din viktiga affärsplan

Det finns många anledningar till att man väljer att bli företagare. Kanske har du tagit över familjeföretaget och vill utveckla det vidare? Kanske är du en sann entreprenör som startar och utvecklar företag på löpande band? Eller så trivs du helt enkelt bättre med att vara din egen än att vara anställd. Oavsett hur din bakgrund ser ut så behöver du tänka igenom vad som är viktigt för dig, och vad du har för syfte och mål med ditt företagande.

När du har en tydlig målbild framför dig, så är det dags att sätta en strategi och en tydlig plan för hur du ska nå dina uppsatta mål.  Ett antal aktiviteter i en handlingsplan leder dig på rätt väg.

Om du till exempel vill att ditt företag ska växa är det troligt att du behöver en strategi för prissättning och försäljning, och du behöver också räkna på i vilken takt du klarar att växa, om du behöver anställa personal, vilket behov av kapital du har osv. Summera dina mål och dina strategier tillsammans med din affärsidé i en affärsplan så att du och andra enkelt kan få en överblick över din verksamhet och vilka insatser du bestämt dig för att göra. 

Här får du flera tips om hur du gör din affärsplan.

2. Håll koll på företagets ekonomi

Många företagare ägnar sig gärna helst åt det man har att sälja – oavsett om man är konsult, handlare, eller fåruppfödare – och ekonomin kan ofta kännas som ett nödvändigt ont som bara behöver hanteras. Det är naturligt att det känns så, men tänk på att en bra ekonomi är ett kvitto på att du inte bara är till exempel en skicklig konsult, utan också en framgångsrik företagare.

Vad är det då du behöver ha koll på? Egentligen är det två saker som är absolut viktigast. För det första är det resultatet - ett företag måste gå med vinst för att överleva långsiktigt. Och det andra är likviditeten - det vill säga förmågan att betala i tid, både fakturor, löner, skatter med mera.

En resultatbudget och en likviditetsbudget är två viktiga verktyg för att få kontroll över ekonomin. Med det på plats vet du vad som krävs för att du ska nå dina ekonomiska mål. Med hjälp av en resultatbudget kan du till exempel se om du behöver höja priserna eller om någon del av verksamheten är olönsam och behöver justeras eller avvecklas. Med hjälp av en likviditetsbudget kanske du upptäcker att du behöver en checkkredit över en period, eller så inser du att med snabbare kundbetalningar så kan du till och med minska din checkkredit!

Kontroll över resultat och likviditet underlättar framför allt för dig och din planering och gör så att du kan vidta åtgärder i tid när det inte går som förväntat. Och med uppvisande av kontroll och framförhållning har du dessutom en stor fördel hos banken om du behöver låna eller vill diskutera räntor.

3. Analysera och hantera dina risker

Man brukar säga att man måste våga för att vinna och det ligger mycket sanning i det. Med det sagt är det en högre risk att driva företag än att vara anställd, men om det går bra är uppsidan större för den som äger företaget.

Genom att ha koll på dina största risker och hantera dem kan du ändå begränsa skadan. Vad menas då med risker inom ett företag? Det kan exempelvis vara att du har en nyckelperson bland dina anställda som företaget är beroende av (vad händer om personen slutar?), det kan också vara en viktig kund som står för en stor del av omsättningen (vad händer om kunden lämnar?), och räntehöjningar och valutakursförändringar kan också ses som risker för företaget.

Ingen verksamhet är helt riskfri och du behöver lära dig att förstå och hantera dina stora risker. Vissa risker kan man minimera i förväg genom exempelvis försäkringar och juridiska avtal, och för andra risker gäller det att ha en plan B, en alternativ lösning, om något händer.

Läs vidare om 5 exempel på juridiska avtal för ett tryggare företagande.

En bra riskanalys och hantering innebär att:

  • du har identifierat dina risker
  • du är medveten om hur ditt företag påverkas om något inträffar
  • du vidtar åtgärder för att minska riskerna till en acceptabel nivå
  • du har alternativa lösning för att säkra ditt företags framtid

4. Håll dig uppdaterad om regler, föreskrifter och bidrag

Alla verksamheter omfattas av regler, vissa mer än andra. Det kan till exempel handla om tillstånd du behöver, rapportering till myndigheter och ditt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare. Dessa typer av regelverk är viktiga att känna till då de kan vara förknippade med straffavgifter eller skadestånd om du inte efterlever dem.

Det finns också regler som är till för att underlätta för dig som företagare! Se till att ha koll på vilka bidrag som finns att söka, de kan vara till stor hjälp för ditt företag. Det gäller exempelvis vissa investeringar, kompetensutveckling, omställningsstöd eller elstöd. Det finns även regler om offentlig upphandling som bland annat är till för att göra det möjligt för fler företag att lämna offert. 

Lagar för olika företagsformer, som till exempel aktiebolagslagen, och skattelagstiftningen är lagstiftningar som alla omfattas av. En del av de regelverken har sett likadana ut i många år, medan vissa regler ändras ofta och nya kommer till. Regeländringar gör att förutsättningar förändras och att det ibland uppstår tolkningssvårigheter, och det kan därför vara klokt att regelbundet be någon göra en översyn. På så vis kan du få hjälp att förstå vad en viss regel eller ändring innebär just för dig vad gäller momsfrågor, avdragsmöjligheter, kapitalvinstbeskattning med mera.

5. Spara tid med automatiserad administration

Tid är pengar! Genom att effektivisera företagets administration kan du spara mycket tid. Automatisering kan förkorta och förenkla mängder av tidskrävande processer, men det förutsätter också att du jobbar på rätt sätt. Först då frigör du mer tid som du kan spendera på mer värdeskapande uppgifter, som att fokusera lite extra på företagets kärnverksamhet.

6. Ta hjälp när du behöver det

Det är roligt att vara företagare, men inte alltid så lätt!

Stora företag kan ha en mängd funktioner i en ledningsgrupp, som HR, Bolagsjurist, Ekonomichef, Marknadschef osv. Dessutom har de ofta en styrelse som sköter omvärldsbevakning och beslutar om strategin. Ett mindre företag har kanske inte utrymme att ha alla de resurserna som anställda eller i sin styrelse, men behöver ändå hantera många av frågorna. Då kan man behöva lösa det på annat sätt, beroende på verksamhetens omfattning och inriktning.  

Om du har ett helt nystartat företag, eller funderar på att starta ett, så är det bra att känna till att det i många kommuner finns organisationer som stöttar med kostnadsfri rådgivning. Det ska du såklart nyttja!

När du har kommit lite längre och verksamheten växer, eller om du kanske tagit över familjeföretaget och vill sätta din egen prägel, blir ofta frågorna större och de strategiska valen fler. Då kan det vara en stor trygghet att ha någon att bolla med, någon som har andra kompetenser än du och någon som har koll på de saker som du inte hinner med eller inte är intresserad av. 

Ett sk Advisory Board är ett mindre formellt alternativ till en styrelse och kan fungera på olika sätt. Det kan vara någon, eller några, som du har förtroende för som agerar bollplank när det till exempel gäller att upprätta en affärsplan och följa upp på den, eller som hjälper dig med riskanalysen eller med regelverken. Om du redan har en styrelse men inte har utrymme att bemanna den med alla kompetenser du behöver kan du anlita någon som ingår som konsult under en period. Ett Advisory Board kan också vara ett första steg innan du väljer in en extern styrelseledamot. 

Vi på Ludvig & Co har experter inom alla de områden som normalt ingår i en ledningsgrupp eller styrelse, och vi kan vara ditt bollplank i frågor kring strategi, ekonomi, skatt, juridik, HR med mera. Oss behöver du inte anställa, utan du anlitar oss enkelt och smidigt i den utsträckning du behöver! Kontakta oss om du vill ha professionell hjälp av någon av våra specialister.