×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Innehåll till affärsplan – så säkrar du att den är komplett!

innehåll i affärplan - checklista för fördjupad plan

Har du skrivit en fördjupad affärsplan och vill kontrollera att du fått med allting? Med hjälp av den här checklistan kan du enkelt granska dokumenten bit för bit för att säkerställa att du inte missat någonting i din fördjupade affärsplan. Skriv ut checklistan, jämför och kryssa för!

Tips! Är det en förenklad affärsplan som du har tagit fram? Kolla in vår andra checklista för enkel affärsplan som hjälper dig få koll på det viktigaste innehållet där!

Checklista: fördjupat innehåll i affärsplan 

Förutom den sammanfattande beskrivningen kring din affärsidé, vision och mål som alla affärsplaner kräver, så ingår det även en del omfattande analyser kring ditt företags förutsättningar och potential i den fördjupade planen. Här kan du checka av innehållet i din affärsplan mot de analyser och delar vi listar nedan.

Ta reda på mer: Vad är en fördjupad affärsplan?

 • Marknadsanalys

Jag har upprättat en marknadsplan för min verksamhet som definierar hur jag ska marknadsföra mina produkter/tjänster, mot vilken målgrupp och i vilka kanaler. Jag har gjort en analys av nuläget på marknaden och granskat konkurrenternas styrkor och svagheter. Jag har definierat mina USP:ar och upprättat en marknadsstrategi för implementering och uppföljning av mina marknadsföringsinsatser. 

I marknadsanalysen har jag definierat:

 • Målgrupp
 • Konkurrenter
 • USP:ar
 • Säljkanaler och kontaktvägar
 • Prisstrategier

 • Företagsanalys

Jag har gjort en företagsanalys som beskriver verksamheten som den ser ut idag och hur den ska se ut framöver – om det är ett nystartat företag eller om jag ska investera eller vidareutveckla. I analysen har jag även gjort en resurs- och kompetensinventering för att se vad som krävs för att utveckla min affärsidé och driva verksamheten framöver. 

I företagsanalysen har jag inkluderat:

 • Ekonomisk analys
 • SWOT-analys
 • Analys av resurser och kompetens

Guidetips: Anställa eller jobba själv? Detta behöver du veta om att ha personal!

 • Organisation och affärssystem

Jag har definierat hur företaget ska organiseras, om jag ska anställa eller hyra in kompetens utifrån, samt vilken ansvarsfördelning som förekommer inom verksamheten. Här har jag inkluderat hur det administrativa upplägget kommer att se ut och vilka system jag behöver ha tillgång till för att kunna sköta företaget rätt.

Under organisation och affärssystem har jag definierat:

 • Organisationsstruktur
 • Ansvarsfördelning
 • Administration
 • System

 • Mål och handlingsplan

Jag har definierat mål för mitt företag, både kortsiktiga och långsiktiga. Jag har även skrivit en tydlig handlingsplan för mitt företag framöver, för att praktiskt kunna driva verksamheten åt det håll jag eftersträvar. Här har jag definierat mitt övergripande mål samt de delmål som krävs för att uppnå detta. Utifrån mina uppsatta mål har jag formulerat en konkret “att göra”-lista med aktiviteter som mitt företag ska ta sig an längs vägen.

Under mål och handlingsplan har jag definierat:

 • Övergripande mål och delmål
 • Praktiska aktiviteter
 • Aktivitetsplan på detaljnivå
 • Ekonomiska mål, produktionsmål eller arbetsmål
 • Lönsamhetsbedömning och budget

   

I min lönsamhetsbedömning har jag dokumenterat mitt resonemang kring hur jag ska skapa och öka lönsamhet i företaget och lyckas finansiera vägen dit. I lönsamhetsbedömningen ingår strategier om pris och kalkyler kring eventuella investeringar samt andra faktorer som kan påverka företagets lönsamhet framöver. Även resultatbudget och likviditetsbudget är viktiga delar som jag definierat för mitt företag, där jag undersöker kapitalbehovet samt finansierings- och driftsplaner.

I min lönsamhetsbedömning och finansiering har jag definierat:

 

 • Riskanalys och känslighetsanalys

I företagets riskanalys beskriver jag vilka risker mitt företag kan drabbas av, exempelvis ekonomiska, personliga eller fysiska risker, som kan påverka verksamheten negativt. Här visar jag att jag är medveten om dessa utmaningar och vad som krävs för att skydda mig mot dem. I känslighetsanalysen beskriver jag hur företaget kan komma att påverkas av olika scenarion utifrån, och hur känslig verksamheten är för förändringar i intäkter och kostnader. Här beskriver jag olika scenarion utifrån bästa och sämsta fall samt deras inverkan på verksamheten.

I riskanalysen och känslighetsanalysen har jag definierat:

 • Olika typer av risker
 • Potentiella scenarion

Lycka till med din fortsatta företagsresa! Behöver du hjälp? Kontakta oss!

Guide: Så skriver du en affärsplan - steg för steg En bra affärsplan hjälper dig och dina medarbetare att nå era mål Hämta guide